Služby

Komplexní ambulantní péče v oboru gynekologie a porodnictví včetně ultrazvukové diagnostiky.

Gynekologie

 • Diagnostika a ambulantní léčba všech běžných gynekologických onemocnění
 • Pravidelné preventivní gynekologické prohlídky-1x ročně (tzv.onkologická prevence)- zahrnuje kolposkopii, cytologii, event.UZ, odesílání k vyšetření prsů-mammografie, UZ. Mezi 50-54 lety 1x ročně, nad 55 let 1x za 2 roky vyšetření tzv.okultního krvácení– vyšetření rizika rakoviny tlustého střeva.
 • Ultrazvuková diagnostika v gynekologii
 • Diagnostika a léčba neplodnosti-sterility a inferility, prekoncepční péče, spolupráce s centry IVF /= tzv.centra centra umělého oplodnění/
 • Antikoncepční poradna–doporučení nejvhodnější antikoncepce-hormonální, tělísko, náplast, vaginální kroužek, injekce, hormonální tělísko-Mirena
 • Poradna pro ženy v klimakteriu-hormonální substituční léčba
 • Diagnostika a léčba tzv.inkontinence moče-stanovení typu a nejvhodnější léčby.
 • Očkování proti HPV-lidský papilomavirus, způsobující rakovinu děložního čípku (doporučené od 9-45 let, u nás od 15 let výše)
 • Prevence osteoporosy-odesílání k provádění tzv.kostní denzitometrie-vyšetření ke zjištění rizika odvápnění kostí a hrozících zlomenin-osteoporosy-a její léčba. K vyšetření odesíláme do gynekologické ambulance v závodě Škoda, Laurinova ulice, vchod 3.branou.
 • Odesílání k vyšetření prsů v rámci preventivních prohlídek, či při onemocnění prsu (mammografie, ultrazvukové vyšetření), lečba zánětů prsů během kojení.
 • Zavádění a vyjmutí všech typů antikoncepčních tělísek (s mědí, zlatem, hormonálních tělísek-Mireny a Jaydess, nově Levosert)

Porodnictví

 • Diagnostika gravidity a komplexní péče o fyziologické, rizikové i patologické těhotenství.
 • Ultrazvukové vyšetření těhotných ve II a III.trimestru, nebo zhotovení černobílé fotografie. Při vyšetření samozřejmá možnost přítomnosti blízkých osob.
 • Kardiotokografie-sledování srdeční akce a pohybové aktivity plodu 1x týdně od 36.týdne (i pro pacientky jiných lékařů)
 • Spolupráce s renomovanými specializovanými nadřazenými pracovišti pro oba obory – viz Spolupracující centra